Associations Head List

Asia

Hong Kong Business Association of Cambodia
Oknha Yum Sui Sang
Chairman, Hong Kong Business Association of Cambodia
Chairman, HKBAC
Hong Kong Chamber of Commerce in China
Member from Asia
Chairman, Hong Kong Chamber of Commerce in China
Senior Consultant, Raise Norya Co., Ltd
Hong Kong Chamber of Commerce in Guangdong
Members of Asia
Chairman, Hong Kong Chamber of Commerce in Guangdong
Owner's Representative of Conrad Guangzhou, Guangzhou Fujing Properties Development Co., Ltd.
Hong Kong Chamber of Commerce in Hubei
Hong Kong Chamber of Commerce in Hubei
Chairman, Hong Kong Chamber of Commerce in Hubei
Chairman, Hubei Sanxia Huaxiang Group Co., Ltd.
Hong Kong Chamber of Commerce in Liaoning
Hong Kong Chamber of Commerce in Liaoning
Chairman, Hong Kong Chamber of Commerce in Liaoning
President, Shenyang Palmy Development Limited
Hong Kong Chamber of Commerce in Shandong
Members of Asia
Chairman, Hong Kong Chamber of Commerce in Shandong
Hong Kong Chamber of Commerce in Shanghai
Hong Kong Chamber of Commerce in China – Shanghai
Chairman, Hong Kong Chamber of Commerce in Shanghai
Group Chairman & CEO, 800 Technology Investment Limited
Hong Kong Chamber of Commerce in Sichuan
Sichuan
Chairman, Hong Kong Chamber of Commerce in Sichuan
Director & Vice President, First City Group
Hong Kong Chamber of Commerce in Tianjin
Hong Kong Chamber of Commerce in China – Tianjin
Chairman, Hong Kong Chamber of Commerce in China - Tianjin
Vice President, Ning Fa Group
Hong Kong Chamber of Commerce in Zhejiang
Hong Kong Chamber of Commerce in Zhejiang
Chairman, Hong Kong Chamber of Commerce in Zhejiang
General Manager (Hangzhou/Nanjing/Hefei), Cushman & Wakefield